TRI-CUT

Seria Helios


Moduły serii HELIOS wykorzystują technologię połączeń płytowych, które mogą realizować zmianę kierunku prądu poprzez samoczynne równoważenie połączeń. Charakteryzują się one unikalnymi osiągami w zakresie odporności na pęknięcia, ekranowania i odporności na gorące punkty.
Moduły serii HELIOS bazują na krzemie, co jest zgodne z tradycyjnymi modułami i zapewnia długotrwałą niezawodność.
Moc wyjściowa modułów wynosi ponad 370W, sprawność ich konwersji wynosi 18%, moc wyjściowa modułów mono wynosi ponad 600W, a sprawność konwersji modułów to ponad 21%.

niski współczynnik temperaturowy;
bardzo dobra jednorodność temperatury;
wysoka moc generowana na Wat;
silna odporność na pękanie;
silna ochrona przed zacienieniem i zapobieganiem gorącym punktom/hot spots;
jest w pełni kompatybilna z innymi technologiami;
Redukuje BOS i zwiększa IRR elektrowni.
Moduły serii HELIOS mogą być kompatybilne z innymi technologiami, takimi jak wielkoskalowe komórki, bifacial, MBB, itp. Osiągają wyższą moc wyjściową, obniżają koszt zakończenia systemu i przynoszą większe korzyści klientom, przy założeniu zapewnienia długoterminowej niezawodności modułów

Moduł Ultra-High Efficient Plate-Interconnection Monocrystalline PV


Rodzaj panelu: 158.75mm Mono
Moc: 345W~365W
Wymiary: 1785×994×35mm
Waga: 20.0 kg


Gwarancja jakości
15-letnia gwarancja na produkt
30-letnia gwarancja liniowa
Certyfikaty:
certyfikaty
Katalog produktu


Moduł Ultra-High Efficient Plate-Interconnection Monocrystalline PV


Rodzaj panelu: 158.75mm Mono
Moc: 425W~445W
Wymiary: 2151×994×40mm
Waga: 24,0kg


Gwarancja jakości
15-letnia gwarancja na produkt
30-letnia gwarancja liniowa

Certyfikaty:
certyfikaty
Katalog produktu